Art Overijssel

“Kunst moet je onbelemmerd kunnen uiten en ervaren. Voor mij is kunst dan ook sterk verbonden met de fundamentele rechten en vrijheden, zoals vastgelegd in verdragen en onze Grondwet. Kunst is te beschouwen als een bijzondere verwoording van de vrijheid van meningsuiting.
Om kunst te kunnen ervaren moet je het openbaren, zichtbaar maken. Ik hoop dat deze website voor Overijsselse kunstenaars hieraan een bijdrage mag leveren”

(Geert Jansen, Zwolle 7 november 2011)

Welkom in deze Overijsselse digitale expositieruimte die een brug wil slaan tussen kunstenaars en publiek. Hier vindt u een groot aantal bijzondere Overijsselse professionele beeldende kunstenaars en vormgevers. Kunstenaars en vormgevers waar Overijssel trots op is en die wij u graag laten zien. U vindt hier een algemeen beeld van de kwaliteit en diversiteit van hun werk.

De website toont een horizon die wordt opgebouwd uit de digitale informatie van de afbeeldingen van de kunstwerken. Het kleurrijke lijnenpatroon in de achtergrond wordt steeds opnieuw opgebouwd door de combinatie van zoekcriteria die iedere bezoeker ingeeft.

Deze digitale expositieruimte is tot stand gekomen in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en als cadeau in 2011 aangeboden aan haar scheidend voorzitter, de heer mr. G.J. Jansen.

Een curatorium onder voorzitterschap van de heer mr. G.J. Jansen houdt toezicht op de website en geeft richting aan de wijze waarop deze zich ontwikkelt en hoe deze wordt vernieuwd de komende jaren. De Stichting Beeldruimte heeft hierbij een adviserende rol. In het curatorium nemen personen plaats met cultuurgerelateerde bestuurstaken en/of personen die werkzaam zijn in- of betrokken zijn bij de kunstsector.

Deze website is ontwikkeld door Boris Van den Eynden/Werkplaats Typografie Arnhem, ArtEZ, hogeschool voor de kunsten, gerealiseerd door Systemantics en wordt beheerd door de Stichting Beeldruimte.

 

Louis van Aarle www.louisvanaarle.nl

Frans Baake www.fransbaake.nl

Tony Boiso www.artenopendor.eu

Jan Slijkhuis

Babet Olde Weghuis  www.babetoldeweghuis.com

Lies van Dam  www.liesvandam.nl

Peter Frans de Graaf www.peterfransdegraaf.nl

Sarah Grothus www.sarahgrothus.nl 

Ton Harmsen www.totzoverenschede.nl

Thijs Buit www.thijsbuit.nl

Heleen Simons www.heleensimons.nl 

Marjo Sleiderink www.marjosleiderink.nl

Jeanette Hoekstra www.jeanettehoekstra.nl

Susan Bijen www.einszwei.nl

Ludmilla van der Spoelwww.ludmillavanderspoel.com

Annabel Jeuring www.annabeljeuring.nl

Linda Biemans www.lindabiemans.nl  

Jaap Kater www.jaapkater.nl

Stephanie Jansen www.stephaniejansen.nl

Jasper Rietman www.jasperrietman.com

Udona Boerema www.udonaboerema.com

Sebina Demir www.Sebiha.nl

Bert Meinen www.bertmeinen.nl

Veronique Schrama www.veroniqueschrama.nl

Kim Habers www.kimhabers.com

Ewoud Bakker www.ewoudbakker.com

Nelle Boer www.nelleboer.nl 

Luuk van Binsbergen www.luukvanbinsbergen.nl 

Derya Zenginouglou www.deryazenginoglu.nl

Yael Bonekamp www.itsaboni.nl 

Astrid van Loo www.astridvanloo.nl 

Ineke van Harten www.inekevanharten.nl

Willie Beckmans 

Wynand Buursink 

Elsbeth Cochius www.elsbethcochius.nl

Maarten van Aken, www.maartenvanaken.nl

Danielle van Strien danielle.vanstrien@home.nl

 

Hellen Abma www.hellenabma.com,

Charl van Ark,

Loes ten Ansscher www.loestenansscher.nl,

Guusje Beverdam www.guusjebeverdam.nl,

André Boone www.andreboone.com,

Chris Brans www.chrisbrans.nl,

Elsbeth Ciesluk www.elsbethciesluk.com,

Floor Coolsma www.floorcoolsma.blogspot.com,

Tamme de Boer www.tammedeboer.nl,

Ronald de Ceuster www.ronalddeceuster.nl,

Marieke de Jong www.mariekedejong.nl,

Bert de Wilde www.bertdewilde.com,

Dedden & Keizer www.deddenkeizer.nl,

Jeroen Diepenmaat www.jeroendiepenmaat.nl,

Remco Dikken www.remcodikken.com,

Lex Dirkse www.zwolsillustratorennetwerk.nl,

Miquel Peres dos Santos http://vimeo.com/peresdossantos,

Peter Geerts www.petergeerts.nl,

Petra Groen www.petragroen.com,

Sibyl Heijnen www.sibylheijnen.com,

Judith Hofmann www.judithhofmann.com,

Nour-Eddine Jarram www.noureddinejarram.nl,

Ivo Kamphuis www.ivokamphuis.exto.nl,

Damian Kapojos www.saatchiart.com/damiankapojos,

Studio Kern www.studiokern.nl,

Alexandra Klein www.alexandra.isklein.nl,

Michiel Knaven www.michaelmedia.org,

Lies Kortenhorst www.lieskortenhorst.nl,

Omar Koubaa www.omarkoubaa.nl,

Arno Kramer www.galeries.nl

Anne Kreiter www.annekreiter.nl,

Henk Lassche www.henklassche.nl,

Ricardo Liong-A-Kong www.bukistan.nl,

Patrick Mangnus www.patrickmangnus.nl,

Branka Perosevic www.galeries.nl,

Rob Philip www.robphilip.com,

Ter Heide & Verkerk www.werkvanterheideverkerk.nl,

Henk Tichelaar www.henktichelaar.nl,

Elise van der Linden www.elisevanderlinden.eu,

Harmen van der Tuin www.harmenvandertuin.nl,

Danitsja van Dijk www.danitsjavandijk.nl,

Pier van Dijk www.piervandijk.nl,

Kim van Norren www.kimvannorren.nl,

Jeoren van Westen www.jeroenvanwesten.nl,

Anneke Wilbrink www.annekewilbrink.nl

 

 

Facebook